EliteBytes LegalNotice

Notis Perundangan
Selamat datang laman web EliteBytes. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mengikuti dan terikat dengan terma-terma dan syarat-syarat berikut berkenaan penggunaan Laman ini oleh anda.
EliteBytes menyediakan perkhidmatan di Laman ini seperti: download Perisian, sokongan e-mel dan maklumat produk.
Perkhidmatan-Perkhidmatan ini termasuk apa-apa kemas kini, peningkatan atau apa-apa lagi di Laman ini adalah tertakluk kepada â € žTerms Useâ € œ.
Anda tidak boleh mengedarkan, mengeluarkan semula, lesen, pos, menerbitkan atau menyiarkan apa-apa dari laman web ini secara keseluruhan atau sebahagian tanpa kebenaran bertulis EliteBytes.
Mana-mana perisian dan dokumentasi yang disertakan yang disediakan untuk memuat turun dari EliteBytes kerja hak cipta EliteBytes dan / atau pembekal.
Mana-mana penggunaan perisian dan dokumentasi yang disertakan anda memuat turun dari laman web ini adalah tertakluk kepada terma perjanjian lesen di antara anda dan EliteBytes dan menandakan persetujuan anda sebelum memasang atau menggunakan perisian.
PENAFIAN
ELITEBYTES MENAFIKAN SEMUA APA-APA JENIS JAMINAN, kibas NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, JAMINAN TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN BUKAN PELANGGARAN.
TIDAK AKAN ELITEBYTE DAN / ATAU PEMBEKAL MASING TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG ATAU AKIBAT KHAS ATAU APA-APA KEROSAKAN APAPUN AKIBAT KEHILANGAN PENGGUNAAN, DATA ATAU KEUNTUNGAN HASIL DITANGGUNG OLEH ANDA ATAU MANA-MANA \u200b\u200bPIHAK KETIGA, kibas DALAM PERBUATAN DALAM KONTRAK ATAU TORT TIMBUL DARIPADA ATAU BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN ATAU PRESTASI LAMAN INI, PERISIAN, DOKUMEN ATAU MAKLUMAT.


SEBAGAI SYARAT PENGGUNAAN PERISIAN LAMAN, ATAU DOKUMEN, ANDA TIDAK AKAN PENGGUNAAN IT UNTUK TUJUAN APA-APA YANG HARAM ATAU DILARANG OLEH TERMA PENGGUNAAN.