За безбедна говорница

Безбедна говорница е безбедносна карактеристика во понови Windows оперативни системи.

EliteBytes производи се компатибилни со безбедна говорница. Оваа страница содржи информации за тоа како да се открие ако безбедна говорница е овозможено или не

Тековните верзии на Windows бараат проширена валидација од Microsoft. Програмата EliteBytes и акцелераторите за податоци се компатибилни со SecureBoot и беа потврдени.

Како да знам дали мојот компјутер е безбеден говорница?

Постојат различни начини да се најде за SecureBoot биде овозможено или не.

msinfo32 е дел од оперативниот систем и прикажува информации ние сме заинтересирани за:


PowerShell е дел од оперативниот систем и прикажува информации ние сме заинтересирани за:


bcdedit е дел од оперативниот систем и прикажува информации ние сме заинтересирани за:


Заклучок: безбедна говорница се чини дека е корисно. Тоа е проблем, кога се обидуваат да се debug компјутер каде што е овозможено.