Online Manual Chapter 24

Безбедна говорница Компатибилност

VeloSSD и MaxVeloSSD се компатибилни со Windows безбедна говорница. За да дознаете на вашиот систем, ако безбедна говорница е овозможено погледнете на следниот екранот: Msinfo32 е дел од оперативниот систем и го прикажува корисни информации за безбедно подигање:

PowerShell е дел од оперативниот систем и го прикажува корисни информации за безбедно подигање:

Bcdedit е дел од оперативниот систем и го прикажува корисни информации за безбедно подигање: