бенчмаркинг хардверски RAID со VeloSSD приноси фактор 20 време забрзување.

Чекор 1: Проверка на домаќинот складирање:
Benchmark with VelossD picture 1.
Чекор 2: Стандарди за мерење на SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
Чекор 3: Проверка на домаќин складирање опремен со VeloSSD кешот:
Benchmark with VelossD picture 3.
Заклучок: Иако подесување на хардверски RAID деградира SSD перформанси.
VeloSSD забрзува RAID со целосна фактор 20.