salīdzinošā hardware RAID ar VeloSSD iegūst 20 laika paātrinājuma faktors.

Step 1: Salīdzinošā uzņēmēja uzglabāšanu:
Benchmark with VelossD picture 1.
Step 2: Salīdzinošā SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
3.solis: salīdzinoša uzņēmēja uzglabāšanu aprīkots ar VeloSSD cache:
Benchmark with VelossD picture 3.
Secinājums: lai setup uz aparatūras RAID degradē SSD sniegumu.
VeloSSD paātrina RAID ar kopējo koeficientu 20.