ბენჩმარკინგი ტექნიკა RAID ერთად VeloSSD უკომპრომისო 20 დროის აჩქარება ფაქტორი.

ნაბიჯი 1: ბენჩმარკინგი მასპინძელი შენახვის:
Benchmark with VelossD picture 1.
ნაბიჯი 2: ბენჩმარკინგი SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
ნაბიჯი 3: ბენჩმარკინგი მასპინძელი შენახვის აღჭურვილია VeloSSD cache:
Benchmark with VelossD picture 3.
დასკვნა: მიუხედავად იმისა, რომ setup on ტექნიკის RAID აკნინებს SSD შესრულება.
VeloSSD აჩქარებს RAID by საერთო ფაქტორი 20.