համեմատական \u200b\u200bապարատային RAID հետ VeloSSD զիջում է 20 անգամ արագացումը գործոնը.

Քայլ 1: Համեմատական \u200b\u200bընդունող պահպանման:
Benchmark with VelossD picture 1.
Քայլ 2: Համեմատական \u200b\u200bէ SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
Քայլ 3: Համեմատական \u200b\u200bընդունող պահպանման հագեցած մի VeloSSD Cache:
Benchmark with VelossD picture 3.
Եզրակացություն Թեեւ setup մի ապարատային RAID նվաստացնում SSD կատարումը.
VeloSSD արագացնում է արշավել է ընդհանուր գործոն 20.