VeloSSD and Virtualizatio

Virtualizacija
Virtualni arhitekture uvelike koristi od VeloSSD.

Svi virtualni strojevi su brži ako vaš domaćin koristi VeloSSD.
Potrebno vam je samo jedan SSD uređaj za ubrzavanje više virtualnih strojeva.
VELOSSD MAXVELOSSD Virtualisation Examples
Restart, Shutdown Save, a operacija može biti nevjerojatno brz.
Svaki virtualni stroj je ubrzana, uključujući Linux ili drugim operativnim sustavima.
Postojeća infrastruktura ne treba mijenjati kako bi se koristi odmah.