Benchmarking hardvera RAID sa VeloSSD daje 20 vremenski faktor ubrzanja.

Korak 1: klupa za pohranu domaćina:
Benchmark with VelossD picture 1.
2. korak: Benchmarking SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
Korak 3: klupa za pohranu domaćina opremljeno VeloSSD cachea:
Benchmark with VelossD picture 3.
Zaključak: iako je postava na hardverskom RAID degradira performanse SSD.
VeloSSD ubrzava RAID po ukupnom faktorom 20.