כיצד לאפס את שפת היישום.

אתה יכול לשנות את הגדרת השפה שתרצה. כאן אני יראה לכם כיצד לאפס את השפה לברירת המחדל.

בצע את השלבים הבאים כדי לאפס את ממשק המשתמש שלך. לחץ על ירוק מודגש כפתור.
Howto Restore Internationalisation Settings 1

לאחר מכן, לחץ על כפתור הירוק הזה מודגש.
Howto Restore Internationalisation Settings 2

לאחר מכן, לחץ על כפתור הירוק הזה מודגש.
Howto Restore Internationalisation Settings 3

אתה תראה הודעה זו בשפת ברירת המחדל שלך. שוב, לחץ על כפתור הירוק מודגש.
Howto Restore Internationalisation Settings 4

כיבוי רצון היישום. כאשר תפעיל מחדש את האפליקציה, תוכל לראות ששפת ברירת המחדל שלך היא פעילה.
Howto Restore Internationalisation Settings 5