מדריכים מקוונים

שינוי ההיסטוריה MaxVeloSSD
דרישות מינימום חומרה ותוכנה
מערכות הפעלה נתמכות Windows ®
מפרט MaxVeloSSD
מטריקס מהדורות MaxVeloSSD
תוכנת התקנת מפתח קבלה
התקנת MaxVeloSSDâ "¢
חשבון האינטרנט שלך
MaxVeloSSDâ "¢ מהדורות מוצרים
הפעלת התוכנה
כיצד להוסיף מטמון
חלון במרכז הבקרה
הגדרות החלון
חלון המידע
הסריקה העמידה € ו € œWrite דרך
הטמנה בסביבות וירטואליות
ניטור עצמי, ניתוח ודיווח טכנולוגיה (SMART)
תיקיות טען מטמון - מאפיין
פיקוח התרשים IOPS / MBPS
בחלון מידע Drive
הסרת מטמון
איך להכפיל או ביצועים משולשים וקיבולת
כיצד ליצור ולאתחל אותו נפח
Secure Boot תאימות
כתוב ביעור