Online Manual Chapter 18

תיקיות טען מטמון - מאפיין

אתה יכול להגיד תוכנית לטעון תיקיות מסוימות completey אל המטמון. אפשרות זו שימושית עבור גיימרים שיכולים ליהנות זמני טעינה מהירים יותר מההתחלה. וגם עבור כל משתמש אחר כי זה באמת חוסך זמן. אפילו תיקיית חלון המלאה ניתן לטעון 1 מבצע פשוט. אם אתה צריך מהירות מקסימלית לעבודה שלך מההתחלה, לטעון את התיקייה.

כיצד לטעון תיקייה

קליק ימני על קובץ או תיקיה שברצונך לטעון במטמון. תפריט הקשר יופיע עם אופציה לטעון אותו. לחלופין נווט לתוך חלונית יישום עם נפח במטמון. יש כפתור.

M.2 SSD Cache in old hardware

בחר תיקייה אתה רוצה להיות טעון לתוך המטמון.

M.2 SSD Cache in old hardware

על ידי לחיצה על אישור הטעינה מתחילה.

כונן הציג מידע ידיעות שימושיות. אתה יכול לעצור את העומס על ידי לחיצה על ביטול / הפסקה.

M.2 SSD Cache in old hardware