VeloSSD સાથે બેંચમાર્કિંગના હાર્ડવેર RAID 20 સમય પ્રવેગક પરિબળ પ્રાપ્ત કરે છે.

પગલું 1: યજમાન સંગ્રહ બેંચમાર્કિંગના:
Benchmark with VelossD picture 1.
પગલું 2: SSD બેંચમાર્કિંગના:
Benchmark with VelossD picture 2.
પગલું 3: એક VeloSSD કેશ સજ્જ યજમાન સંગ્રહ બેંચમાર્કિંગના:
Benchmark with VelossD picture 3.
નિષ્કર્ષ: એક હાર્ડવેર RAID પર સેટઅપ SSD પ્રભાવ થાય છે, જોકે.
VeloSSD એકંદરે પરિબળ 20 દ્વારા એ RAID વેગ આપે છે.