EliteBytes Velo productos máxima Anfitrión Tamaño

Cal é o volume máximo tamaño do hospedeiro?

É o tamaño máximo do volume do servidor se admite ter. O Sistema Operatings limita ese valor de acordo coa súa versión e edición. Normalmente servidores de apoio moi maiores Desconto Tamaños entón Cliente de SAOS. O tamaño máximo para os clientes é en torno de 64 Terabytes. Aos servidores é practicamente ilimitado cos máis novos lanzamentos.

Que un máximo Tamaño facer apoio EliteBytes Velo productos?

Os produtos Velo soportar un máximo de 2 petabytes (2048) Terabytes como volume do servidor. A única limitación a continuación, será a do sistema operativo. Tanto como sabemos unha limitación teórica exsists arredor de 8 millóns de petabytes. No momento da redacción deste artigo 6 Terabytes 3,5 "discos están dispoñibles a prezos de desconto facendo grandes matrices de almacenamento cada vez máis dispoñible para o usuario común.