Online Manual Chapter 25

ارسال حذف

این یکی از ویژگی های قدرت جدید در نسخه 2.2.2.1 است. این موجب صرفه جویی در زندگی SSD و بهینه سازی عملکرد. عملیات نوشتن Uneccessary حذف شده. با استفاده از SSD به عنوان حافظه نهان اجازه می دهد تا تجمع I / OÂ's به â € œBinary بزرگ Objectsâ € (حباب) که انجام بهتر و همچنین از بین بردن بنابراین â € œWrite amplificationâ € عوارض جانبی نامیده می شود. معیار وضوح نشان می دهد نمرات عملکرد بهتر با این نسخه پس از آن با نسخه های پیشین MaxVeloSSD.