Online Manual Chapter 23

چگونه برای ایجاد و فرمت حجم

شرایط پیش برای اضافه کردن یک کش است که SSD نیاز به یک حجم فرمت شده با NTFS. باید مقدار زیادی از فضای آزاد داشته باشد. باید بیش از حد بد تکه تکه شود. آن نیاز به یک درایو ندارد. این فصل روش به acomplish این مدیریت دیسک باز و کلیک راست بر روی یکی از SSDÂ's استفاده نشده، شما خواهید دید منوی زمینه نشان دادن گزینه. کلیک راست بر روی â € œNew volumeâ ساده € و همچنان به دنبال دستیار تا حجم آماده است.