Online Manual Chapter 21

از بین بردن یک کش

با کلیک بر روی â € œRemove € cacheâ در صفحه اطلاعات درایو. برای محافظت در برابر حذف تصادفی یک روش امنیتی شما باید به دنبال وجود دارد:

M.2 SSD Cache in old hardware
M.2 SSD Cache in old hardware

هنگامی که شما â € œYesâ € کلیک کنید حذف کش شروع می شود.

M.2 SSD Cache in old hardware

این چند لحظه طول می کشد تا آخرین اطلاعات را به دیسک نوشته شده است.

M.2 SSD Cache in old hardware

هنگامی که شما این را ببینید هماهنگ سازی آماده است. â € œOKâ € کلیک کنید برای راه اندازی مجدد کامپیوتر شما.

M.2 SSD Cache in old hardware

پس از راه اندازی مجدد کش به طور کامل حذف.