Online Manual Chapter 20

اطلاعات پنجره درایو

حجم ذخیره سازی میزبان به عنوان یک تب جدید در برنامه نشان داده شده. این است که مدیریت حافظه پنهان. هر چند هیچ نگهداری در تمام مورد نیاز است، شما می توانید آمار را ببینید و تنظیمات را تغییر دهید و یا حذف کش.

2. کش نامه دوره و اندازه حافظه پنهان.

نامه دوره 1. میزبان و اندازه

3. رم کش اطلاعات. مصرف کنونی و حداکثر.

4. اطلاعات نرم افزار شما می توانید آب و هوا کامپیوتر ببینید قابل اجرا بر روی BIOS و یا EFI / UEFI.

5. اطلاعات دادگاه هنگامی که زمان محاکمه است، کش خاموش خواهد شد.

6. اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از کش در حال حاضر. و کش استراتژی مدیریت.

7. تنظیمات کش RAM. این کنترل در â € œHow توضیح برای اضافه کردن یک Cacheâ € فصل.

8. حذف کش نگاه کنید به فصل زیر مورد از بین بردن کش.

M.2 SSD Cache in old hardware