EliteBytes LegalNotice

حقوقی
به وب سایت EliteBytes خوش آمدید. با استفاده از سایت شما توافق می کنید به دنبال می شود و شرایط و شرایط مربوط به استفاده از این سایت محدود است.
EliteBytes ارائه دهنده خدمات در این سایت مانند: دانلود نرم افزار، پشتیبانی از پست الکترونیکی و اطلاعات مربوط به محصول است.
این خدمات از جمله هر گونه به روز رسانی، پیشرفت و یا هر چیز دیگری در این سایت منوط به â € žTerms ها از Useâ € Œ.
شما نمی توانید در توزیع، تکثیر، مجوز، پست، انتشار و یا انتقال به هر چیزی از این وب سایت را در کل یا بخشی بدون اجازه کتبی از EliteBytes.
هر نرم افزار و مستندات همراه ساخته شده است که در دسترس از EliteBytes دانلود کار دارای حق انحصاری تکثیر (copyright) را EliteBytes و / یا تامین کنندگان آن است.
هر گونه استفاده از نرم افزار و مستندات همراه شما را از سایت دانلود کنید، منوط به شرایط توافق نامه مجوز بین شما و EliteBytes و توافق خود را به آن قبل از نصب و یا با استفاده از این نرم افزار را نشان می دهد.
سلب مسئولیت
ELITEBYTES صریحا سلب ضمانت از هر نوع، قوچ صریح و یا ضمنی، شامل اما نه محدود به، ضمانت ضمنی از MERCHANTABILITY، تناسب اندام برای یک هدف خاص و نقض غیر.
در هیچ واقعه باید ELITEBYTE و / یا تامین کنندگان مربوطه خود را در قبال هر گونه خسارت خاص و یا غیر مستقیم و غیرمستقیم یا هر خرابی ناشی از از دست دادن استفاده از داده ها و یا سود، درآمد متحمل شده توسط شما یا هر شخص ثالثی، قوچ در عمل در قرارداد و یا شبه جرم ناشی از یا در ارتباط با استفاده و یا عملکرد این سایت، نرم افزار، اسناد و یا اطلاعات.


به عنوان شرایط استفاده از سایت، نرم افزار و یا مستندات خود را، شما برای هر هدف که غیر قانونی و یا ممنوع شده توسط این شرایط استفاده استفاده کنید.