دانلود

دانلود نرم افزار برنامه و داده شتاب دهنده در اینجا:

نسخه های فعلی:

Veloram

مسدود کردن سطح RAMCache. هر نوع ذخیره سازی مانند RAM دیسک را تسریع می کند.
نسخهی نرم افزار: 3.0.0.1
VeloRAM سازگار با 32 UND 64 بیت نسخه های است:
Windows ® 10، Windows ® 8.1، Windows ® 8، Windows ® 7، Windows ® ویستا، Windows ® XP، ویندوز Serverâ "¢ 2003، 2008، 2008 R2، 2012، 2012 R2، 2016
اولیه:
دانلود

MaxVeloSSD

بلوک RAM سطح و کش SSD. سرعت بخشیده حجم هارد بر فراتر از سرعت SSD.
نسخهی نرم افزار: 3.3.0.3
MaxVeloSSD سازگار با 32 UND 64 بیت نسخه های است:
Windows ® 10، Windows ® 8.1، Windows ® 8، Windows ® 7، Windows ® ویستا، Windows ® XP، ویندوز Serverâ "¢ 2003، 2008، 2008 R2، 2012، 2012 R2، 2016
اولیه:
دانلود

VeloSSD

سطح بلوک SSD کش. سرعت بخشیده حجم هارد است.
نسخهی نرم افزار: 3.0.0.1
VeloSSD با 32 و 64 بیتی سازگار است:
Windows ® 10، Windows ® 8.1، Windows ® 8، Windows ® 7، Windows ® ویستا، Windows ® XP، ویندوز Serverâ "¢ 2003، 2008، 2008 R2، 2012، 2012 R2، 2016
اولیه:
دانلود