دانلود

دانلود نرم افزار برنامه و داده شتاب دهنده در اینجا:

نسخه های فعلی:

Veloram

مسدود کردن سطح RAMCache. هر نوع ذخیره سازی مانند RAM دیسک را تسریع می کند.
نسخهی نرم افزار: 3.5.0.1 VeloRAM سازگار با 32 UND 64 بیت نسخه های است:
Windows® 10 Redstone 1-5 (1809 و 19H1)، Windows® 8.1، Windows® 8، Windows® 7، Windows® Vista، Windows® XP، Windows® Serverâ € ¢ 2003، 2008، 2008 R2، 2012، 2012 R2، 2016 ، 2019
اولیه: دانلود

MaxVeloSSD

بلوک RAM سطح و کش SSD. سرعت بخشیده حجم هارد بر فراتر از سرعت SSD.
نسخهی نرم افزار: 3.5.0.2 MaxVeloSSD سازگار با 32 UND 64 بیت نسخه های است:
Windows® 10 Redstone 1-5 (1809 و 19H1)، Windows® 8.1، Windows® 8، Windows® 7، Windows® Vista، Windows® XP، Windows® Serverâ € ¢ 2003، 2008، 2008 R2، 2012، 2012 R2، 2016 ، 2019
اولیه: دانلود

VeloSSD

سطح بلوک SSD کش. سرعت بخشیده حجم هارد است.
نسخهی نرم افزار: 3.0.2.0 New! VeloSSD با 32 و 64 بیتی سازگار است:
Windows® 10 Redstone 1-5 (1809 و 19H1)، Windows® 8.1، Windows® 8، Windows® 7، Windows® Vista، Windows® XP، Windows® Serverâ € ¢ 2003، 2008، 2008 R2، 2012، 2012 R2، 2016 ، 2019
اولیه: دانلود

VeloFull

بسته کامل Velo Cache Suite. VeloSSD، VeloRAM و MaxVeloSSD را در یک محصول، رابط کاربر و مجوز ترکیب می کند. جدید !
نسخهی نرم افزار: 3.5.0.0 VeloSSD با 32 و 64 بیتی سازگار است:
Windows® 10 Redstone 1-5 (1809 و 19H1)، Windows® 8.1، Windows® 8، Windows® 7، Windows® Vista، Windows® XP، Windows® Serverâ € ¢ 2003، 2008، 2008 R2، 2012، 2012 R2، 2016 ، 2019
اولیه: دانلود