ژوئیه 2012 الگوبرداری VeloSSD ارائه شتاب رکورد!

STEP1: این نشان می دهد HDD unaccelerated.
Benchmark with VelossD picture 1.
STEP2: بعد می آید SSD.
Benchmark with VelossD picture 2.
STEP3: در نهایت VeloSSD 2012/7/18 ذخیره SSD نرم افزار
Benchmark with VelossD picture 3.
با SATA3 و VeloSSD 2012/07/18 شما می توانید چشمگیر سرعت بالا انتظار می رود.
با استفاده از هر SSD و این نرم افزار شما تجربه یک تفاوت بزرگ.