Πώς να επαναφέρετε τη γλώσσα εφαρμογής.

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας, όπως σας αρέσει. Εδώ θα σας δείξει πώς να επαναφέρετε τη γλώσσα στην προεπιλογή.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε διεπαφή χρήστη σας. Κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί υπογράμμισε.
Howto Restore Internationalisation Settings 1

Στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό το πράσινο κουμπί τόνισε.
Howto Restore Internationalisation Settings 2

Στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό το πράσινο κουμπί τόνισε.
Howto Restore Internationalisation Settings 3

Θα δείτε αυτό το μήνυμα στην προεπιλεγμένη γλώσσα σας. Και πάλι, κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί τόνισε.
Howto Restore Internationalisation Settings 4

Η εφαρμογή θα σβήσει. Όταν κάνετε επανεκκίνηση του App, θα δούμε ότι η προεπιλεγμένη γλώσσα σας είναι ενεργή.
Howto Restore Internationalisation Settings 5