Ιούλιο 2012 Συγκριτική αξιολόγηση VeloSSD αποδίδει επιτάχυνση ρεκόρ!

Βήμα 1: Αυτό δείχνει τη unaccelerated HDD.
Benchmark with VelossD picture 1.
Βήμα 2: Στη συνέχεια έρχεται το SSD.
Benchmark with VelossD picture 2.
Βήμα 3: Τέλος VeloSSD 18/07/2012 SSD caching Λογισμικό
Benchmark with VelossD picture 3.
Με SATA3 και VeloSSD 07/18/2012 μπορείτε να περιμένετε εντυπωσιακή ταχύτητα επάνω.
Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε SSD και αυτό το λογισμικό μπορείτε να αντιμετωπίσετε μια μεγάλη διαφορά.