συγκριτική αξιολόγηση RAID υλικού με VeloSSD αποδίδει ένα παράγοντα επιτάχυνσης 20 ώρα.

Βήμα 1: Συγκριτική αξιολόγηση της αποθήκευσης υποδοχής:
Benchmark with VelossD picture 1.
Βήμα 2: Συγκριτική αξιολόγηση του SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
Βήμα 3: Συγκριτική αξιολόγηση της αποθήκευσης που είναι εφοδιασμένη με μια κρύπτη VeloSSD:
Benchmark with VelossD picture 3.
Συμπέρασμα: αν και η εγκατάσταση σε RAID υλικού υποβαθμίζει SSD απόδοση.
VeloSSD επιταχύνει το RAID από ένα γενικό συντελεστή 20.