Ynglŷn Boot Diogel

Secure Boot yn nodwedd diogelwch yn Systemau Gweithredu Windows mwy newydd.

Cynhyrchion EliteBytes yn gydnaws â lesewch diogel. Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth ar sut i ganfod os yw cist diogel wedi ei alluogi ai peidio

Mae angen dilysiad estynedig gan Microsoft o Fersiynau Windows cyfredol. Mae rhaglen EliteBytes a chyflymwyr data yn gydnaws â SecureBoot ac fe'u hymestynnwyd yn ddilys.

Sut ydw i'n gwybod os yw fy Cyfrifiadur yn Boot Diogel?

Mae gwahanol ffyrdd i ddod o hyd am SecureBoot cael eu galluogi neu beidio.

msinfo32 yn rhan o'r system weithredu ac yn arddangos informations gennym ddiddordeb mewn:


powershell yn rhan o'r system weithredu ac yn arddangos informations gennym ddiddordeb mewn:


bcdedit yn rhan o'r system weithredu ac yn arddangos informations gennym ddiddordeb mewn:


Casgliad: lesewch Diogel yn ymddangos i fod yn ddefnyddiol. Mae'n broblem wrth geisio debug cyfrifiadur lle mae'n cael ei alluogi.