VeloSSD a MaxVeloSSD Cache yn awr yn Scan Gwrthiannol.


Beth mae Sganiwch cymedr Gwrthiannol?

Bydd y cynnwys Cached yn gwrthsefyll yn erbyn blociau data mawr dilyniannol. Gwneud y cache yn perfformio'n well.

Pam mae fi angen Scan Resistance?

Mae'n nodwedd sy'n dod i mewn i chwarae pan fyddwch yn darllen neu'n ysgrifennu llawer o flociau data squential ar y gyfrol llu.

Heb Scan Resistance gall y Cache yn cael ei ddileu yn rhannol neu'n gyfan gwbl, gan ei wneud yn unperformant.

Er enghraifft ffeiliau Setup mawr neu ddelweddau DVD. Heb unrhyw wrthwynebiad sgan byddai perfformiad cache gollwng wedyn. Gan y byddai y llawer o ffeiliau mawr yn dileu y cynnwys cached.


Pa gynhyrchion cefnogi Scan Gwrthiannol?

VeloSSD a MaxVeloSSD yn cael cefnogaeth. Mae Cydran GUI ei gwneud yn hawdd i ddewis Settings:

Proffil Perfformiad safonol, yn ôl pob tebyg y gorau ar gyfer eu defnyddio bob dydd.

Scan resitant Cache Standard Settings

Proffil Perfformiad Uchel, sgan resitancy yn anabl.

Scan resitant Cache Standard Settings

Proffil Perfformiad y Ceidwadwyr, lleoliadau llym ar gyfer Sgan resistancy.

Scan resitant Cache Standard Settings