Online Manual Chapter 18

Zátěžové Složky v Cache - Celovečerní

Můžete říct, program pro načtení určitých složek completey do mezipaměti. To je užitečné pro hráče, kteří mohou těšit rychlejší načítání od začátku. A také pro ostatní uživatele, protože je to opravdu šetří čas. Dokonce i kompletní složku Windows lze vložit do 1 jednoduchým ovládáním. Pokud potřebujete maximální rychlost pro vaši práci od začátku, načte složku.

Jak načíst složky

Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku, kterou chcete vložit do vyrovnávací paměti. Kontextové menu se objeví s možností ji načíst. Alternativně Přejděte do podokna aplikace s objemem právě mezipaměti. K dispozici je tlačítko.

M.2 SSD Cache in old hardware

Vyberte složku, kterou chcete být načten do mezipaměti.

M.2 SSD Cache in old hardware

Kliknutím na tlačítko OK se spustí načítání.

Informace o jednotce zobrazuje užitečné informace. Můžete zastavit zatížení kliknutím na tlačítko Storno / pauzu.

M.2 SSD Cache in old hardware