Online Manual Chapter 13

Okno NASTAVENÍ

Okno nastavení umožňuje nastavení aplikace, jako je jazyk a kontrolu aktualizací. SMART je Monitoring System Disk zdraví. Aplikace bude posílat varovné oznámení podle těchto možností. Ve výchozím nastavení jsou všechny možnosti jsou zapnuty.

M.2 SSD Cache in old hardware

Ve výchozím nastavení jazyka aplikace je, že operačního systému. Můžete změnit jazyk tady a obnovit jej zpět na původní nastavení taky.

M.2 SSD Cache in old hardware