EliteBytes LegalNotice

Právní doložka
Vítejte na webových stránkách EliteBytes. Používáním stránek souhlasíte s tím, sledovat a být vázáni následujícími podmínkami týkajícími se vašeho používání těchto stránek.
EliteBytes poskytuje služby na těchto stránkách jako: software ke stažení, e-mailovou podporu a informace o výrobcích.
Tyto služby, včetně všech aktualizací, vylepšení nebo cokoli jiného na této stránce podléhají â € žTerms o Useâ € œ.
Nesmíte distribuovat, reprodukovat, průkaz, příspěvek, publikovat nebo předat něco z tohoto webu v celku nebo jeho části bez písemného souhlasu EliteBytes.
Veškerý software a průvodní dokumentace, která je k dispozici ke stažení z EliteBytes je chráněn autorskými právy práce EliteBytes a / nebo jejích dodavatelů.
Jakékoli použití softwaru a průvodní dokumentace můžete stáhnout z těchto stránek podléhá podmínkám licenční smlouvy mezi vámi a EliteBytes a uvede svůj souhlas s ní předcházející instalaci nebo používání softwaru.
UPOZORNĚNÍ
ELITEBYTES VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Ať VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A PRÁV.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ELITEBYTE A / NEBO JEHO DODAVATELÉ zodpovědný za žádné speciální NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZTRÁTY DAT NEBO ZISKU, PŘÍJMŮ vzniklé vám nebo jakékoli třetí strana, Ať JIŽ uvedeny ve smlouvě či BEZPRÁVÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM NEBO VÝKONNOSTI těchto stránek, software, dokumenty nebo informace.


AS Podmínkou používání na stránce, softwaru a dokumentaci, nebudete používat k jinému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito podmínkami používání.