VeloSSD SSD memòria cau matriu d'edicions de productes de programari.

Seleccioneu la vostra moneda:  
VeloSSD Editions
Especificació de producteEdició de provaPersonal EditionProfessional EditionEnterprise EditionDatacenter Edition
Volums cacheable1148Il · limitat
Mida màxima de memòria cau32 gigabyte128 gigabyte256 gigabyte1024 gigabyteIl · limitat
Client / Servidor de SONoNoNo
Mida màxima del volum2 Petabyte2 Terabyte10 Terabyte2 Petabyte2 Petabyte
PreuLliure9.99 EUR19.99 EUR29.99 EUR49.99 EUR
comprardescarregar
Descobreix més sobre aquest producte ...Descobreix més sobre aquest producte ...Descobreix més sobre aquest producte ...Descobreix més sobre aquest producte ...Descobreix més sobre aquest producte ...Descobreix més sobre aquest producte ...