Sobre arrencada segura

Secure Boot és una característica de seguretat en els nous sistemes operatius de Windows.

EliteBytes productes són compatibles amb l'arrencada segur. Aquesta pàgina conté informació sobre la manera de detectar si arrencada assegurança està habilitat o no

Les versions actuals de Windows requereixen una validació ampliada de Microsoft. El programa EliteBytes i els acceleradors de dades són compatibles amb SecureBoot i es van ampliar validant.

Com puc saber si el meu ordinador és d'arrencada segur?

Hi ha diferents maneres de trobar sobre SecureBoot està habilitat o no.

msinfo32 és part del sistema operatiu i es mostra informacions que ens interessa:


PowerShell és part del sistema operatiu i es mostra informacions que ens interessa:


bcdedit és part del sistema operatiu i es mostra informacions que ens interessa:


Conclusió: arrencada segura sembla ser útil. És un problema quan es tracta de depurar un equip en el qual està habilitat.