VeloSSD i MaxVeloSSD memòria cau estan Escanejar resistent.


Què analitzi mitjana resistent?

Contingut en memòria cau serà resistent als blocs de dades grans seqüencials. Fer la memòria cau d'un millor acompliment.

Per què necessito Resistència Scan?

És una característica que entra en joc quan es llegeix o escriu molts blocs de dades squential en el volum d'amfitrió.

Sense Resistència Escanejar la memòria cau pot ser parcial o completament esborrat, pel que és unperformant.

Per a arxius d'instal·lació de grans instàncies o imatges de DVD. Sense resistència exploració del rendiment de la memòria cau es reduiria llavors. A causa de la gran quantitat d'arxius de grans dimensions podrien acabar amb el contingut emmagatzemat en memòria cau.


Quins productes són compatibles amb Scan resistent?

VeloSSD i MaxVeloSSD tenen suport. Un component GUI fa que sigui fàcil per seleccionar Ajustaments:

Perfil Rendiment Estàndard, probablement el millor per a l'ús diari.

Scan resitant Cache Standard Settings

Alt Perfil Acompliment, resitancy exploració està desactivada.

Scan resitant Cache Standard Settings

Perfil Acompliment Conservador, ajustaments estrictes per Escanejar resistancy.

Scan resitant Cache Standard Settings