Online Manual Chapter 13

La finestra de configuració

La finestra de configuració permet configuració de l'aplicació com el llenguatge i la comprovació d'actualitzacions. SMART és un Sistema de Supervisió de l'estat del disc. L'aplicació envia notificacions d'alerta d'acord amb aquestes opcions. Per defecte totes les opcions estan sobre.

M.2 SSD Cache in old hardware

Per defecte, l'idioma de l'aplicació és la del sistema operatiu. Podeu canviar l'idioma d'aquí, i restablir de nou a la seva configuració original també.

M.2 SSD Cache in old hardware