avaluació comparativa de RAID de maquinari amb VeloSSD produeix un factor d'acceleració 20 moment de.

Pas 1: Avaluació comparativa de la d'emmagatzematge de host:
Benchmark with VelossD picture 1.
Pas 2: Avaluació comparativa de la SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
Pas 3: Avaluació comparativa de l'acollida d'emmagatzematge equipat amb una memòria cau VeloSSD:
Benchmark with VelossD picture 3.
Conclusió: encara que la configuració en un RAID de maquinari degrada el rendiment del SSD.
VeloSSD accelera el RAID per un factor general 20.