The VeloSSD покупка електронна поща е изпратена до вас.

Поздравления! Вие сте закупили следния продукт EliteBytes:

MAK:

Лицензирано едновременно използване на различни устройства.

The VeloSSD покупка електронна поща е изпратена до вас.

Не отговаряйте на този автоматично генерирано съобщение. Ако не сте поиска нотификация от EliteBytes Следвайте указанията в края на този е-мейл.

Инсталацията ключ е регистрирана с вашия е-мейл адрес. И е готов за автоматично активиране на продукта.

Активирането изисква само с 1 клик в VeloSSD Приложение.

Ако не можете да получите този имейл: Всички ключовете са видими на страница за профила си.