Online Manual Chapter 14

The Информация Прозореца

В информационните прозорци показва версия Информации, Монтаж Key и някои интернет връзки. Докато софтуерът не е активиран това също показва бутона за активиране.

M.2 SSD Cache in old hardware