Online Manual Chapter 13

Настройки Прозорецът

Прозорецът за настройки позволява настройките на приложението, като език и актуализация проверка. SMART е система за наблюдение на Disk Health. Приложението ще изпрати предупредителни съобщения в съответствие с тези опции. По подразбиране всички възможности са на.

M.2 SSD Cache in old hardware

По подразбиране на езика на заявката е, че на операционната система. Можете да смените езика тук, и да го върнете обратно към първоначалната си настройка също.

M.2 SSD Cache in old hardware