Online Manual Chapter 12

Прозорецът Control Center

Това е основния прозорец на приложението показва всички cacheÂ's и бутона Добавяне на кеша. Има допълнителна глава за това как да добавите кеш.

M.2 SSD Cache in old hardware