Online Manual Chapter 09

MaxVeloSSDâ "¢ Editions продукта

Има 5 различни издания на продукта:

Trial Edition

Позволява максимум 32GB SolidState Cache и 2GB RAM Cache на 1 обем домакин. 30-дневен пробен период.

Personal Edition

Позволява максимум 64GB SolidState Cache и 4GB RAM Cache на 1 обем домакин.

Professional Edition

Позволява максимум 256 GB SolidState Cache и 8GB RAM Cache на до 4 обема домакини.

Enterprise Edition

Позволява максимум 1024 GB SolidState Cache и 16GB RAM Cache на неограничени обеми домакини.

Datacenter Edition

Позволява неограничен SolidState Cache и неограничен RAM Cache на неограничени обеми домакини.

За да прочетете повече за MaxVeloSSD продуктови издания: