Online Manual Chapter 03

Поддържани Windows ® операционни системи

Развитието на велосипедите веднъж започнало на Microsoft® Windows® XP и продължава до днес (2017/2018). Въпреки че тези системи са реколта сега те се съдържат за пълнота:

Клиент:

Microsoft® Windows ® XP, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows ® 7, Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 8.1, Windows 10

Сървър:

Microsoft® Windows Server® 2003 г., Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Microsoft® Windows Server® 2008 г., Microsoft® Windows Server® 2008 R2, Microsoft® Windows Server® 2012 г., Microsoft® Windows Server® 2012 R2, Microsoft® Windows Server® 2016