EliteBytes LegalNotice

Legal Notice
Добре дошли към сайта EliteBytes. Чрез използването на сайта вие се съгласявате да следват и да бъдат обвързани със следните условия и условията, отнасящи се до използването на сайта.
EliteBytes предоставя услуги на този сайт като: изтегляне на софтуер, имейл поддръжка и информация за продукта.
Тези услуги, включително всички актуализации, подобрения или нещо друго на този сайт са обект на "žTerms на USEA € œ.
Не можете да разпространявате, възпроизвеждате, лиценз, мнение, публикува или да предава нещо от този уеб сайт в изцяло или частично, без писменото разрешение на EliteBytes.
Всеки софтуер, и придружаващата документация, че е достъпна за изтегляне от EliteBytes е защитен с авторски права на EliteBytes и / или неговите доставчици.
Всяко използване на софтуер и придружаващата документация да изтеглите от сайта е предмет на условията на лицензионното споразумение между вас и EliteBytes и да потвърди съгласието си да го преди да инсталирате или използването на софтуера.
ОТКАЗ
В ИЗРИЧНО ELITEBYTES ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, кастриран овен ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕ НАРУШЕНИЕ.
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ELITEBYTE И / ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО непреки или последващи щети или каквито и да е щети, които възникват в резултат от ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, приходите, направени от Вас или ТРЕТА СТРАНА, дали В ДЕЙСТВИЕ ПО ДОГОВОР ИЛИ ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТОЗИ САЙТ, софтуер, документи или информация.


Като условие за вашето ползване НА САЙТА, \u200b\u200bсофтуер или документация, ВИЕ НЕ ЩЕ Използвайте за цел, която е незаконно или забранено ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.