бенчмаркинг хардуер RAID с VeloSSD дава коефициент 20 време за ускоряване на.

Стъпка 1: Стандарти за измерване на съхранението домакин:
Benchmark with VelossD picture 1.
Стъпка 2: Стандарти за измерване на SSD:
Benchmark with VelossD picture 2.
Стъпка 3: Стандарти за измерване на съхранението домакин оборудван с VeloSSD кеша:
Benchmark with VelossD picture 3.
Заключение: въпреки настройката на хардуерен RAID намалява производителността SSD.
VeloSSD ускорява RAID от общ фактор 20.