Online Manual Chapter 03

Desteklenen Windows ® Əməliyyat Sistemləri

Velo məhsullarının inkişafı bir dəfə Microsoft® Windows® XP-də başlamışdır və bu günə qədər davam edir (2017/2018). Bu sistem artıq vintage olmasına baxmayaraq, onlar tamlığı üçün hazırlanmışdır:

Müştəri:

Microsoft® Windows ® XP, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows ® 7 Microsoft® Windows 8, Microsoft® Windows 8.1, Windows 10

Server:

Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows Server® 2008 R2, Microsoft® Windows Server® 2012, Microsoft® Windows Server® 2012 R2, Microsoft® Windows Server® 2016